Om ieder lid te vrijwaren van de geldelijke gevolgen wegens schade die hij of zij onverwachts en niet vrijwillig zou toebrengen aan een ander lid of aan een derde, heeft de vereniging een verzekering afgesloten. Deze is inbegrepen in het lidgeld.Deze verzekering dekt volgende situaties binnen een georganiseerde activiteit:

☆       hond bijt andere geleider

☆       hond bijt een derde

☆       ongeval ingevolge nalatigheid van de club

☆       geleider glijdt uit of komt ten val door gebrek van de club

De verzekering komt NIET tussen in volgende situaties:

☆       alle ongevallen die gebeuren buiten georganiseerde activiteiten

☆       ongevallen met motorvoertuigen naar en van de activiteiten

☆       hond bijt eigen geleider

☆       hond bijt andere hond

In deze laatste gevallen komt onze verzekering niet tussen omdat hier de persoonlijke familiale verzekering moet aangesproken worden. Van ieder lid wordt dan ook verwacht dat hij of zij een familiale verzekering heeft aangegaan en zijn gegevens bij inschrijving correct opgeeft.

Bij lichamelijke schade is er geen franchise voorzien (terugbetaling van het niet door de mutualiteit terugbetaalde bedrag); voor de materiële schade is er een franchise 234 €.

Bij ongevallen die gebeuren tijdens een activiteit, moet het bestuur onmiddellijk (d.i. vóór het verlaten van het terrein) op de hoogte worden gebracht, zodat de nodige schikkingen kunnen worden getroffen.

Om de goede verstandhouding tussen de leden onderling te behouden en de prijs van de verzekering zoveel mogelijk te beperken, vragen we alle leden om hun best te doen om ongevallen te vermijden.