Schrijf je in!

Aanvraag tot toetredend lid van de hondenschool De Jonge Gezelschapshond:

Ondergetekende doet zijn aanvraag om lid te worden van hondenschool "De Jonge Gezelschapshond vzw. Hij/zij verklaart zich tevens te onderwerpen aan de statuten en aan het huishoudelijk reglement van de vereniging, waarvan hij/zij kennis heeft genomen. Hij/zij verklaart eveneens, tijdens zijn/haar lidmaatschap bij DJG vzw geen lid te zijn of te zullen worden van een hondenclub niet aangesloten bij de KKUSH. 
Het lidgeld bedraagt € 65,00 voor een trainend lid,  € 35,00 voor een tweede geleider, € 20,00 voor een steunend lid.  
De geleider mag voor die € 65,00 met meer dan één hond trainen. 

Ons rekeningnummer is: BE 84 7765 9423 7659 ( Graag bij mededeling jullie naam + naam van het hondje vermelden )