Trekken aan de lijn

Wandelen zonder trekken aan de lijn is een gedrag dat bijna iedere eigenaar belangrijk vindt. Toch zijn er ontzettend veel honden die behoorlijk trekken aan de lijn. Trekken is namelijk erg belonend voor honden, en daardoor een hardnekkig gedrag. Hoewel trekken aan de lijn niet moeilijk af te leren is, vraagt het wel langdurige en consequente inzet van de eigenaar.

Waarom is trekken aan de lijn toch zo’n veel voorkomend ongewenst gedrag? Daar zijn meerdere redenen voor te noemen. Het begint vaak al in de puppytijd. Bij een kleine, lichte hond is wat getrek aan de lijn nog verre van hinderlijk. Ongemerkt leert de pup zo al op jonge leeftijd om te trekken aan de lijn. Tegen de tijd dat de hond groter en zwaarder is, en het trekken hinderlijke vormen heeft aangenomen, is het al een langdurige gewoonte.

Het natuurlijk looptempo van de meeste honden is sneller dan dat van ons. Hij moet zich dus inhouden om netjes bij u te blijven. En dat is behoorlijk saai, terwijl de dagelijkse wandelingen voor uw hond  juist opwindende, leuke uitjes zijn. Bovendien werkt trekken belonend. De hond ziet of ruikt iets buiten bereik van de lijn, trekt even, en kan vervolgens snuffelen aan datgene wat zijn aandacht trok. Succes! En gedrag dat succes oplevert, wordt herhaald. Op die manier ontstaat een steeds hardnekkiger trekken aan de lijn.

Een laatste reden waarom trekken aan de lijn vaak zo’n hardnekkig gedrag is, is dat het afleren ervan een behoorlijk langdurige inspanning voor de eigenaar is. Om uw hond te leren wandelen zonder aan de lijn te trekken, zult u ervoor moeten zorgen dat uw hond vanaf dat moment nooit meer trekt.
Nooit meer laten trekken betekent dat u gedurende iedere wandeling, hoe lang die ook duurt, ook als het regent, en ook als u haast heeft of samen met iemand oploopt, het trekken aan de lijn niet toestaat. Ook niet heel kortdurend en ook niet als uw hond slechts lichtjes aan de lijn trekt. De valkuil is om de hond heel af en toe toch te laten trekken. Af en toe het trekken aan de lijn toestaan, bijvoorbeeld omdat u haast heeft, maakt het gedrag alleen maar sterker, en daardoor nog moeilijker af te leren.

Het aanleren van wandelen zonder aan de lijn te trekken aanleren is op zich zelf vrij eenvoudig. De moeilijkheid zit hem meer in u consequente aanpak, zoals hierboven aangegeven. Ga als volgt te werk:
Zodra uw hond aan de lijn trekt, draait u zich om en loopt zonder iets te zeggen de andere kant op. U blijft lopen zolang de lijn ontspannen is. Zodra uw hond weer trekt, of zodra de lijn weer strak staat, draait u zich weer om en loopt u de andere kant weer uit. Op deze manier doorbreekt u elke keer direct het trekken aan de lijn. Het trekken aan de lijn heeft voor uw hond geen zin meer omdat hij niet datgene kan bereiken waarvoor hij aan de lijn trok. Het trekken aan de lijn wordt dus zinloos en het gedrag neemt af.

Een andere manier is dat u stil blijft staan wanneer de lijn gespannen is. Dus vóórdat uw hond goed en wel aan het trekken is, staat u al stil. Het plan om aan de lijn te gaan trekken om iets te bereiken waar uw hond niet bij kan, wordt op deze manier in de kiem gesmoord. Pas wanneer uw hond weer aandacht voor u heeft, en de spanning van de lijn af is loopt u weer verder. Elke keer wanneer de lijn weer gespannen is, stopt u direct.

Wanneer u bovenstaande methodes leest, zult u begrijpen waarom er eerst zo veel nadruk op het uiterst consequent toepassen van uw handelen is gelegd. Deze methodes, welke u ook kiest, werken alleen wanneer u ze gedurende een bepaalde periode altijd toepast. De lengte van de periode dat u de oefeningen toepast hangt van uw hond af. Sommige honden leren snel en begrijpen in korte tijd dat trekken aan de lijn niet langer zin heeft. Andere honden zijn erg volhardend en vergen een langdurigere inzet van u. Welke van deze twee manieren u kiest, hangt af wat het beste werkt bij uw hond of waar uzelf de voorkeur voor heeft. Het is ook mogelijk dat u beide methodes combineert.

Goede hulpmiddelen bij het leren wandelen zonder trekken zijn hoofdhalsters zoals de Halti, Gentle Leader e.d. Zeker bij zeer grote honden of eigenaren die slecht ter been zijn, of arm- en/of schouderklachten hebben, is een hoofdhalster zeker aan te raden. Hoewel de meeste anti trektuigen af te raden zijn, bestaan er enkelen die veilig en goed werken. Meer hierover leest u in het HondenPlaza-artikel: Hulpmiddelen: halsband en riem, hoofdband, anti trektuig
De slipketting of een prikband zijn hulpmiddelen die af te raden zijn. Ze zijn absoluut niet geschikt om het gedrag bij uw hond af te leren. Ze doen de hond alleen maar pijn en hebben niet het gewenste effect. Waarom dat zo is, leest u in het HondenPlaza-artikel: Hulpmiddelen: prikband en slipketting

Resumerend:
Uw hond  leren wandelen zonder aan de lijn te trekken is op zich niet moeilijk, maar vraagt wél een langdurige en uiterst consequente inzet. En daarin zit vaak de valkuil. Begin er daarom bij voorkeur al mee als uw hond nog een pup is. Goed aanleren kost veel minder tijd en moeite dan een ingesleten gewoonte afleren.